2. třída na ZŠ V Remízku s rodilým mluvčím | Threshold

2. třída na ZŠ V Remízku s rodilým mluvčím

Upozornění: maximální kapacita tohoto kurzu byla naplněna a další přihlášky už bohužel nebudeme moci přijmout. Přihlásit se lze do kroužku pro 2. třídy s českou lektorkou.

Harmonogram 1. pololetí:

Kurz probíhá od 25. 9. 2017 do 15. 1. 2018 včetně.

V době ředitelského volna, školních prázdnin a státních svátků lekce neprobíhají.
Lekce tedy neproběhnou v následujících termínech: 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Termíny případných náhradních lekcí: 22. 1. 2018

Minimální počet přihlášených: 4
Maximální počet přihlášených: 12

Účastníci dětských kurzů ze školního roku 2016/2017: 5% sleva (tj. 1.283 Kč).

Děkujeme za přízeň a těšíme se na nový školní rok!