1. třída na ZŠ V Remízku s českým lektorem | Threshold

1. třída na ZŠ V Remízku s českým lektorem

Harmonogram 2. pololetí:

Kurz probíhá od 12. 2. 2018 do 11. 6. 2018 včetně.

V době ředitelského volna, školních prázdnin a státních svátků lekce neprobíhají.
Lekce tedy neproběhnou v následujících termínech: 2. 4. 2018

Termíny případných náhradních lekcí: 18. 6. 2018

Minimální počet přihlášených: 4
Maximální počet přihlášených: 12

Pro účastníky tohoto kurzu z předchozího semestru: sleva 5% (tj. 1535,- Kč)

Noví účastníci vítáni!
Těšíme se na vás!