Letní anglické kempy pro děti - FAQ | Threshold

Letní anglické kempy pro děti - FAQ

Jak kempy probíhají?

Příchod dětí 8:45 – 9:00
Den končí 16:30

Děti budou rozděleny do 3 věkových kategorií dle věku / třídy a pokročilosti. 7-10 let, 10 - 12 let a 12 - 15 let. Pokud některé dítě bude pokročilejší než jeho vrstevníci, můžeme ho po dohodě přesunout do vyšší skupiny.

Dopoledne  je zaměřené na seznámení se s tématem, které bude navazovat po obědě. Děti se hravě a zážitkově (přiměřeně věku) naučí potřebné fráze a slovíčka, sehrají si krátké role…. Pokud mají odpoledne hrát ringo, kick ball nebo kubb, tak si dopoledne proberou sporty, pokyny, názvy vybavení, pravidla,  podívají se na krátké video, proberou herní taktiky. Na oběd půjdeme do ZŠ Chaplinovo náměstí. Lektoři sedí a komunikují anglicky s dětmi i během oběda. Potom navážeme  hrami a sporty nebo v případě loutkového a videomakerského kurzu prací s příběhem, tvorbou loutek, kulis, voděním loutek a nácvikem představení. Odpolední sportování nebo tvoření probíhá v angličtině, z dětí se stanou sportovní komentátoři, rozhodčí, sportovci, trenéři, loutkoherci, režiséři, kulisáci,…atp.

Pokud budete potřebovat, aby Váš syn / dcera mohl přijít na kemp dříve nebo si ho potřebujete vyzvednout později, vynasnažíme se Vám vyjít vstříc.

Můj syn/dcera byl/a na kempu loni. Nebude program stejný?

Nebojte se, nebude. Počítáme s tím a těšíme se, že se v létě setkáme se spokojenými loňskými účastníky i jejich kamarády. Děti se nám hlásí a jakmile se kempy naplní, podíváme se, zda a v jaké míře se nám děti opakují. Dopolední program má každý lektor trochu jiný, dle věku dětí i svých preferencí. Již od podzimu pracujeme na novém obsahu kempu s tím, že se děti mohou těšit i na nejoblíbenější sporty a aktivity z loňského roku.

Pokud jste byli na sportovním kempu, pojeďte znovu nebo zkuste loutkaření, tvorbu filmu, "Kolem světa nebo letošní NOVINKU "Cestu do příběhu".

Syn / dcera je teprve v 1., 2., 3., 4.... třídě. Zvládne program v angličtině?

Nebojte se. Program je uzpůsobený věku a znalostem dětí. Chceme, aby si děti angličtinu zamilovaly. Aby se nebály a jazykem mluvily celý den.
Vtáhneme je do činností tak, že si ani neuvědomí, že nemluví česky....

Co si zahrajeme v kempu Angličtina a netradiční hry a sporty?

Nejen děti, ale všichni se už těšíme, až se opět dostaneme ven s kamarády a pořádně se protáhneme a zasmějeme. Výuka je názorná, lekce na sebe navazují, učí-li se nový sport, vysvětlí se pravidla, přehraje a okomentuje se ukázka na videu, odpoledne si děti sport zkusí, vše v AJ. Dle situace, věku a pokročilosti dětí můžeme na hřišti zapojit moderátory, kteří hru komentují, rozhodčí, trenéry, po hře můžeme vše zhodnotit, popř. formou diskusního klání,  porovnávat jednotlivé sporty a aktivity, které dosud proběhly, atp.

Sporty nejsou nijak náročné na fyzickou kondici a věříme, že řada z nich bude pro děti nová. Dopoledne budeme častěji v učebně, děti se budou názornou a zábavnou formou, přiměřenou věku,  jazykově připravovat na odpolední hry a sporty nebo jiný program. Témata a náročnost je přizpůsobena věku a znalostem dětí. Například rodina, představení, seznámení, koníčky, co mám / nemám rád, části těla, sport a hry, akční slovesa / fráze, modální slovesa, popis, instrukce, pokyny, potraviny, recepty, vaření,...). Dopoledne budeme více v učebně odpoledne venku. Někdy využijeme sportoviště, jindy okolní přírodu. Děti si zahrají ringo, kubb, kick ball, dodge ball, mini golf, fotbalgolf, starší děti běhací scrabble,… Pro deštivé dny máme „mokrou variantu“, např. popcorn a film s diskuzí, cooking show, projekty a hry.

Co budeme dělat v kempu Angličtina, loutkaření a příběhy?

V tomto kempu bude méně sportování a větší důraz na kreativní práci s vyprávěním, zápletkami, příběhem a s postavami. Děti budou tvořit, psát, malovat kulisy a loutky a vymýšlet scénu. Budeme uvnitř i venku, nejen tvořit, zahrajeme si oblíbené hry a trochu se protáhneme.  V první části týdne si děti vymyslí postavy a příběh, v úterý přijde mistr loutkář, děti si vyberou loutku a dle postav ze svého scénáře si ji namalují a oblečou.  V rámci workshopu se děti naučí loutky vodit a pro inspiraci uvidí krátkou ukázku divadla. Ve zbytku týdne si připraví kulisy, hru si nazkoušejí a v pátek bude premiéra pro rodinu a přátele závěrečná párty.

A kdo je Váš mistr loutkář? Více na www.marionety.com

Scénka nebo divadlo bude délkou i obsahem přiměřené věku a znalostem dětí, vše budeme dělat společně tak, aby si to děti maximálně užily v bezpečné atmosféře, kde stud ani obavy nemají místo.

Proč loutky?

Pokud děti nemluví za sebe, ale např. prostřednictvím loutek nebo nějaké hračky, tak se nestydí, nemluví přece oni, do role se vžijí a vyjadřují se bez vnitřního policajta. Máme s tím opakovaně výbornou zkušenost.                                     

Lekce budou opět názorné, na témata se děti postupně připraví. Po úvodním představení a seznámení, kde se objeví témata rodiny a koníčků, přejdeme k tématu tvorby loutek, cástí těla, oblečení, k postavám, včetně pohádkových, ke zvířatům, k příběhu a jeho vyprávění. Vše bude formou hry a legrace. Chyba nebude strašák, ale kámoš na cestě k pokroku :-)

Loutkoherectví a příběhy je hlavní linka kempu, kromě toho si děti zahrají řadu her a překvapení.

Jak proběhne kemp Angličtina, tvorba filmu a AI sketching?

Kemp je určen pro nejdtarší děti. Děti se naučí psát scénáře, dialogy a zápletky pro krátké filmy. Zaměříme se na základy hraní a filmování, včetně zoomování, úhlů záběru, rámování, filmových triků a tipů pro editaci. Opět navštívíme Národní filmové muzeum, kde si vytvoříme animovaný film. Novinkou týdne bude  kreslení / sketching a ukázky, jak díla interpretuje AI (umělá inteligence).   V pátek bude promítání filmu pro rodiče a přátele a výstava.

Co zažijeme v kempu Kolem světa za 5 dní?

Cestovatelé kolem světa navštíví vybrané země, které to budou, zatím obestírá tajemství. Až do poslední chvíle zatajíme, zda si připravíte skvělé sushi, složíte origami nebo vytvoříte vlastní animé. Steak k obědu Vám neslíbíme, ale čaj o páté nevylučujeme, hned jak dokončíte běhací scrabble nebo dohrajete americký Dodge ball. Chápete to správně. Zážitkem Vás seznámíme se zvláštnostmi vybraných zemí, s jejich kulturou, výrobky, zvyky, zahrajete si jejich tradiční hry a sporty, připravíte si jejich typická jídla. Budete uvnitř i venku, sedět i sportovat, vymýšlet, poznávat i tvořit a hlavně mluvit.

Na co se můžeme těšit v kempu Angličtina a Cesta do příběhu (a zase zpátky)

Příběhy vládnou světům dětí i dospělých! My zůstaneme v těch pro děti. Prozkoumáme různé vypravěčské techniky, rozdíly mezi žánry, kdo to je vypravěč a mnoho dalšího. To vše prostřednictvím zábavných a poutavých aktivit uvnitř i venku.  Svůj příběh pak budete moci napsat / nakreslit do vlastnoručně vyrobené knížky. Program i jazyk jako vždy přizpůsobíme věku a znalostem dětí.

Jak bude postaráno o stravování?

V ceně jsou obědy v jídelně ZŠ Chaplinovo náměstí, případně v restauraci Kamera, pokud by v některém z turnusů jídelna nevařila. S jídelnou máme z  výbornou zkušenost. Vaří jeden oběd a místo polévky máme ovoce.  V naší škole bude zajištěn pitný režim. Děti si s sebou z domova vezmou pouze dopolední a odpolední svačinu a láhev s pitím. Pokud má Vaše dítě nějaké dietní omezení, domluvíme se individuálně. Jídelna se snaží vyjít vstříc v rámci možností a případně dětem ohřejí přinesený oběd.

Jak vybíráte lektory pro letní kempy?

Letní kempy mají naši lektoři za odměnu :-).  Jsou kreativní, baví je vymýšlet hry a způsoby, jak děti učit zábavnou formou, úměrnou jejich věku. Dobře je známe, jsou kvalifikovaní, spolupracují s námi  i ve školním roce.  Starší skupiny vedou zahraniční lektoři, s nejmladšími dětmi je nejčastěji český lektor, který hovoří co nejvíce anglicky.

Co když bude mé dítě něco potřebovat a s lektorem se anglicky nedomluví?

V kancelářích naší školy budou vždy česky mluvící kolegové, na které se může lektor nebo Vaše dítě obrátit a vše vyřešíme. Mladší děti budou mít na část lekcí bilingvní, česky hovořící učitele. Do odpoledních sportovních aktivit zapojujeme dle počtu dětí také anglicky hovořící české vedoucí.

Pro jaké znalostní pokročilosti jsou kempy plánované?

Kempy jsou pro děti ze základních škol, které měly ve škole alespoň rok angličtiny. Předběžně předpokládáme rozdělení dětí na věkové kategorie: 7 - 10 let, 10 - 12 let, 12 - 15 let. Věkové kategorie se překrývají, abychom mohli zohlednit i třídu, případně vyšší pokročilost studenta, než odpovídá věku. Pokud některé dítě bude pokročilejší než jeho vrstevníci, můžeme ho po dohodě přesunout do vyšší skupiny. Předpokládáme úrovně od A0+ až B1+. Těšíme se i na děti, které ukončily 1. třídu.

Co když pandemická situace neumožní kempy pořádat?

Věříme, že tato situace nenastane. Snad už nikdy:-)
Školné vrátíme v plné výši, obratem, nejpozději však do 2 týdnů od plánovaného zahájení kempu..

Zrušení účasti v kurzu

  • Zrušíte-li svoji účast v kurzu 14 dní a méně před zahájením kurzu, kurzovné se nevrací. Máte však možnost účasti na dalším kempu, pokud bude volné místo.
  • Zrušíte-li svoji účast v kurzu více než 14 dní před zahájením kurzu, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.
  • V případě zrušení kurzu ze strany jazykové školy nebo v důsledku nařízení ohledně COVID 19, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Na něco jsme zapomněli?

Tak, prosím, neváhejte a napište na e-mail kurzy@threshold.cz nebo zavolejte Janě Krueger na 734 850 455.