Firemní výuka | Threshold

Firemní výuka

 

Působíme na trhu jazykového vzdělávání již od roku 1995 let a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností, abychom mohli nabídnout svým zákazníkům služby na nejvyšší úrovni. Jsme specialisty na komplexní zajištění výuky cizích jazyků pro vaše zaměstnance. Firemní klienti tvoří 80 % celkového objemu výuky.

Formy a proces zajištění výuky

 • Skupinová
 • Individuální
 • Diskusní kluby

Veškerou výuku plně přizpůsobíme vašim požadavkům, potřebám a časovým možnostem. Nabídka našich kurzů a služeb vychází z požadavků a potřeb klientů a navrhujeme takové vzdělávací programy, které motivují studenty k dosažení výsledků a zaručují rychlý posun ve výuce.

Navrhneme proces zajištění výuky tak, aby se administrativně co nejméně vměšoval do povinností vašeho HR oddělení. Zároveň flexibilně reagujeme na potřeba firmy z hlediska částečného financování výuky ze strany zaměstnance a využití variant odměňování.

Jazyková výuka

Vyučujeme především angličtinu, němčinu a ruštinu, běžně zajišťujeme i francouzštinu, španělštinu, italštinu a češtinu pro cizince. Vzhledem k délce našeho působení spolupracujeme i s vyučujícími méně žádaných jazyků, např. arabštiny, mongolštiny, srbštiny, turečtiny, čínštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny nebo portugalštiny. Na přání klienta jsme schopni zajistit výuku libovolného jazyka. Firemní klienti si zdarma mohou vyzkoušet ukázkovou hodinu.

Lektoři a místo výuky

Jazykovou výuku pro firemní klienty zajišťují profesionální lektoři s dlouhodobými zkušenostmi, kteří prochází náročným přijímacím řízením. Velmi dbáme na výběr lektorů, aby byla zajištěna kvalita výuky a postup studentů ve studiu. Dle vašeho přání zajistíme výuku pro vaše zaměstnance na pracovišti. Částečně lze i využít prostory naší školy na Barrandově. Sestavíme individuální rozvrh dle časových možností vašich zaměstnanců tak, abychom co nejefektivněji využili jejich časové možnosti.

Naši klienti

Svou důvěru nám svěřilo mnoho prestižních společností, menších, středních i těch velkých, pro které často jako výhradní školitel flexibilně zajišťujeme služby s celorepublikovým pokrytím. Dlouhodobá spolupráce s řadou z nich je potvrzením naší kvality.

Jsme dodavateli jazykových kurzů například ve společnostech ADP Employer Services Česká republika, a.s., ČEPS, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Metrostav a.s., OTE, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.,  Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a dalších. Další příklady firem se kterými spolupracujeme naleznete v části Reference.

Typy firemních kurzů v naší nabídce

Významnou a podstatnou část firemní výuky tvoří:

Dále zajišťujeme

 • jazykové audity
 • zajištění zpětné vazby
 • outsoursing administrativy
 • poradenství v oblasti jazykového vzdělávání

Co vše s námi získáte?

S námi získáte ucelenou řadu služeb, kompletní poradenství v oblasti jazykového vzdělávání a individuální přístup. To vše je zahrnuto v naší ceně. A ještě mnohem víc.

Můžete se bez starostí a další administrativy spolehnout na:

 • organizaci vstupního testování studentů
 • návrh na rozřazení studentů do skupin dle SERR
 • časovou a místní organizaci výuky jednotlivých skupin
 • zajištění vhodného kvalifikovaného lektora dle časových požadavků studentů
 • metodickou podporu lektorů a vypracování metodických plánů jednotlivých kurzů
 • pravidelné hospitace lektorů a dohled nad výukou
 • průběžné testování a sledování pokroku studentů
 • kompletní administrativní podporu ze strany koordinátora
 • celorepublikové pokrytí výuky
 • pravidelné průzkumy spokojenosti

10 benefitů za jednu cenu!