On-line výuka | Threshold

On-line výuka

Firemní výuka jazyků on-line

On-line výuku nabízíme jako variantní řešení prezenční výuky. Je vhodné v situacích, kdy student často cestuje nebo je dlouhodobě v lokalitě, kde není k dispozici lektor s požadovanou specializací nebo zde není možné zajistit lektora pro některý z exotických jazyků. Druhou podstatnou výhodou on-line výuky je skutečnost, že při volbě lektora nejsme omezováni geografickými hranicemi a můžeme tak využít i zkušeností odborníků, aktuálně působících v kterékoli zemi světa.

Výuku lze zaměřit na libovolné téma od obchodního jazyku přes přípravu na mezinárodní zkoušky až po specializovanou výuku nebo soft skills. Výuka může být individuální, párová nebo skupinová. Pro lekce zpravidla využíváme platformy Skype, Google Hangouts a Vedamo.

Více informací o cenách balíčků lekcí pro soukromou výuku najdete zde >>>