Profesní výuka | Threshold

Profesní výuka

Profesně zaměřené kurzy a Soft skills kurzy v angličtině a dalších jazycích

 • Čeká Vás jednání se zahraničním klientem?
 • Prezentujete firmu na mezinárodních konferencích?
 • Máte před sebou zahraniční cestu?
 • Pracujete se smlouvami?

…a  nemáte možnost vytvořit si s kolegy vlastní kurz na míru ve firmě?
…a nebo naopak vlastní kurz na míru ve firmě potřebujete?

Mnoho obchodů se neuskuteční v důsledku jazykové bariéry a až 30 % smluv se ročně neuzavře kvůli neprofesionální komunikaci, prezentaci a vyjednávání, které nerespektuje obchodní a kulturní zvyklosti a rozdíly mezi zúčastněnými stranami.

Angličtina se stala jazykem mezinárodní komunikace a dnešním profesionálům ji nestačí pouze dobře ovládat, musí si v ní osvojit i celou řadu dalších dovedností. Společnostem nestačí know-how mít, potřebují ho i prodat a náš trh má své limity.

Čím se oba typy kurzů odlišují

Profesně zaměřené kurzy se stále hodně věnují cizímu jazyku, slovní zásobě a frazeologii. Zkráceně je lze nazvat angličtinou / němčinou / ruštinou ... pro prezentace, vyjednávání, telefonování, energetiku, atp.

Kurzy soft skills poskytují „dva produkty v jednom,“ předpokládají již solidní znalost cizího jazyka (B1+) a reagují na zvyšující se tempo práce a úbytek času a financí na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci se často učí cizí jazyk a paralelně navštěvují školení soft skills v českém jazyce. My jsme obě větve vzdělávání propojili a výsledkem jsou velmi efektivní kurzy, které díky jejich obsahu a náročnosti vysoce ohodnotilo jen v roce 2013 na 300 účastníků.

Zkušenost nám ukázala, že pokud je někdo pokročilý v angličtině a zároveň má měkké dovednosti na vysoké úrovni, spojení výše uvedeného je pro něj novou výzvou a zdaleka ne samozřejmostí.

Balíček "dva v jednom"

 • Rozšiřte si cizojazyčnou terminologii v dané profesní oblasti.
 • Propojte své praktické i teoretické znalosti měkkých dovedností.
 • Osvojte si kulturní i obchodní odlišnosti svých partnerů i klientů.
 • Myslete a jednejte v cizím jazyce!

Forma kurzů

Jednodenní i dvoudenní intenzivní kurzy, pořádané formou otevřených nebo uzavřených workshopů.

1. Otevřené kurzy

Pro jednotlivce a malé skupinky z řad firemní klientely a veřejnosti, probíhají ve vypsaných termínech v klidných prostorách naší školy v Praze 5. Naši klienti velmi vítají, že mohou účastníky nominovat jednotlivě, dle zájmu o různá témata a nemusí organizovat skupinové kurzy na jedno dané téma ve firmě.

Výhody:

 • úspora financí - sazba na osobu - možnost nominovat studenty jednotlivě
 • efektivita vzdělávání - volba nejvhodnějšího tématu kurzu pro každého zájemce
 • plánování rozvoje - kombinace jednotlivých témat - individuální rozvoj každého studenta
 • flexibilita a návaznost - témata kurzů se opakují, většina kurzů má i navazující moduly

2. Uzavřené kurzy

Upřednostňují je klienti, kteří mají dostatek zájemců o stejný kurz na obdobné jazykové úrovni nebo kteří na kurzu chtějí řešit interní pracovní záležitosti. Kurzy probíhají na pracovišti nebo v prostorách jazykové školy.

Výhody:

 • zacílení obsahu - kurzy mohou být uzpůsobené potřebám daného klienta a často využívají autentické firemní materiály a vycházejí z firemních procesů a kultury (smlouvy, postupy...)
 • team building - účastníci jsou z jedné společnosti
 • úspora financí - při rezervaci termínu pro celou skupinu - zvýhodněná sazba školení

Témata a obsah kurzů

Témata a obsah kurzů vycházejí z poptávky a potřeb našich klientů. Nové kurzy často vznikají na zakázku a my s jejich obsahem dále pracujeme a přizpůsobujeme ho potřebám dalších zákazníků. Některá témata nabízíme i v dalších jazycích, např. v němčině.

Školitelé

Naši školitelé jsou profesionálové s mnohaletou profesní i lektorskou praxí v Čechách i v zahraničí. Vybíráme je dle jejich lektorských a osobnostních kvalit a na základě profesní praxe ve školené oblasti.

Nabízíme

 • mnohaletou zkušenost
 • kvalitu podloženou referencemi spokojených zákazníků
 • kvalifikované školitele (včetně rodilých mluvčí) s praxí v dané profesní oblasti
 • širokou škálu tematických okruhů
 • jednodenní / dvoudenní intenzivní bloky (8 x 45 min)
 • příjemné prostory našeho školícího střediska popř. zajištění kurzů u zákazníka
 • některá témata můžeme nabídnout i v jiných jazycích
 • výukové materiály zahrnuté v ceně kurzu
 • občerstvení zahrnuté v ceně otevřených kurzů

Termíny otevřených kurzů

Termíny otevřených kurzů jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. Termíny uzavřených kurzů se stanovují po dohodě s klientem.