Obecný a obchodní jazyk | Threshold

Obecný a obchodní jazyk

Výuka obecného jazyka je zaměřena na procvičování jazykových kompetencí: gramatiky, poslechu, psaní, mluvení a slovní zásoby z oblasti běžných životních situací.

Obchodní angličtina obsahuje kromě běžné gramatiky především slovní zásobu, fráze a obraty z reálného obchodního prostředí. Výuka je kromě použití běžných učebnic doplňována dalšími přídavnými materiály. Vedle novinových článků, internetových materiálů a specializovaných učebnic jsou to rovněž audio a video záznamy, sloužící ke zlepšení porozumění mluvenému projevu. Pro vyšší pokročilosti se v tomto směru velmi dobře osvědčují specializované DVD výukové materiály a filmy na DVD v cizojazyčném znění s titulky.