Objednávka | Threshold

Objednávka

Individuální výuka 30
29.10.2014
29.10.2014
30 x 45 minut
10 500 Kč
Německý

Pravidla studia u soukromých kurzů

Platba kurzů

Výuka se předplácí dopředu.

V případě odebrání většího počtu hodin než kolik jich bylo předplaceno se student zavazuje uhradit všechny navíc odebrané hodiny.

Rušení výuky

Stanovená lhůta na bezplatné zrušení výuky je 24 hodin před jejích konáním či v pátek do 16:00 hodin pro pondělní výuku. Pokud ji student zruší později, hodina je účtována jako realizovaná. Pozdně zrušenou výuku student posléze potvrdí lektorovi podpisem na prezenční listině u označení CL (cancelled late). Není-li ze závažných důvodů možné potvrdit pozdně zrušenou výuku podpisem, student ji potvrdí lektorovi emailem.

U párové výuky lze hodinu zrušit pouze tehdy, pokud se na jejím odvolání dohodnou oba účastníci.