Kurzy pro veřejnost on-line | Threshold

Kurzy pro veřejnost on-line

Kurzy pro veřejnost

 

Proč studovat angličtinu a další cizí jazyky?

  1. Angličtina je druhý nejrozšířenější jazyk na světě – domluvíte se s ní s cca půl miliardou lidí, stává se základním mezinárodním dorozumívacím prostředkem.
  2. Vaše jistota na trhu práce – znalost angličtiny a dalších cizích jazyků zvyšuje Vaše možnosti uplatnění na trhu práce, a to už ve všech oborech. Pokud jezdíte na služební cesty do zahraničí, pravidelně komunikujete se zahraničními obchodními partnery nebo si chcete zvýšit kvalifikaci, je pro Vás v řadě oborů angličtina nezbytná a jiné jazyky výhodou.
  3. Certifikát – získání mezinárodně uznávaného certifikátu je při studiu jazyka velkou motivací. Ať už se rozhodnete připravovat se na certifikát z obecného nebo obchodního jazyka, nejen že rozvinete své jazykové znalosti a schopnosti, ale získáním certifikátu získáte výhodu na trhu práce i jako uchazeč o studium na zahraničních školách.
  4. Studium a práce v zahraničí – pokud se chystáte studovat na střední či vysoké škole mimo Českou republiku, znalost angličtiny je ve většině případů vstupenkou a zároveň nezbytnou podmínkou. Anglicky vyučované studijní programy už jsou rozšířeny i ve většině zemí, kde angličtina není úředním jazykem, někde ale zůstává nutným předpokladem studia znalost místního jazyka.
  5. Cestujte nezávisle – už nebudete závislí na tlumočnících, průvodcích cestovních kanceláři a nebudete potřebovat těžké slovníky. Pomocí angličtiny se téměř všude a lépe domluvíte a poznáte i jiné země a jejich kulturu. Pozor, do některých zemí je vhodné vybavit se alespoň základní znalostí místního jazyka.
  6. Noví přátelé a zážitky, neomezené informace – díky znalosti cizího jazyka, internetu a moderním technologím můžete komunikovat  doslova s celým světem, získávat informace z původních zdrojů, číst knihy nebo sledovat filmy v originále.

Znalost angličtiny a dalších cizích jazyků je Vaší
vstupenkou do celého světa.

Umožní Vám globálně se orientovat
a rozšíří Vaše osobní možnosti
ve všech směrech.

Studenti všech typů jsou rozděleni do skupin dle SERR, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat.