Kurzy pro děti | Threshold

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti a starší školáky (teenagery) jsou svou náplní přizpůsobeny příslušné věkové kategorii.

Cizí jazyky děti i dospívající učíme aktivní a hravou formou, která přispívá ke zvýšení motivace ke studiu.

Výuka dětí předškolního věku probíhá pomocí flash cards, moderní audio a video techniky, stavebnice, pexesa, hraček a pomocí anglických učebnic pro děti.

Pro všechny stupně pokročilosti využíváme moderní učebnice zvolené metodikem doplněné vlastními materiály.

Velmi se soustředíme na výběr lektora, který mimo svých pedagogických schopností musí mít i správnou dávku osobnostních předpokladů pro tuto práci.

Délka semestru: 17 – 20 týdnů (září - leden, únor - červen)

Počet studentů ve skupině: 5-10 (4-12)

Angličtina pro předškoláky

Dětem pomůžeme proniknout do tajů cizího jazyka formou her, kreslení, písniček a pohádek. Veškeré činnosti a témata na sebe navazují a prolínají se. Děti prožijí zábavné setkání, při němž se učí základům angličtiny.

Angličtina pro školáky a teenagery s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím

Nabízíme kurzy pro žáky 1. i 2. stupně základní školy, včetně starších ročníků, které čekají přijímací zkoušky na střední školy.
Náplň kurzů se liší podle věku, pokročilosti a potřeb žáků.
Nejčastěji je zaměřena na rozvoj komunikace a dalších dovedností, na které nezbývá ve škole dostatek času. Prostor je ale věnován i opakování gramatiky, jejímu procvičení a upevnění.
Výběrem pestrých aktivit usilujeme o podchycení zájmu účastníků a jejich motivaci pro studium cizích jazyků.
Pro všechny stupně pokročilosti a věkové skupiny používáme moderní učebnice doplněné vlastními materiály.

Němčina pro děti

I kurzy němčiny jsou uzpůsobeny věku a pokročilosti účastníků.
A stejně jako v případě angličtiny je jejich hlavním cílem rozvíjet přitažlivou formou komunikační dovednosti dětí, schopnost uplatnění znalostí dříve nabytých i nových v praxi a podněcovat zájem dětí o učení se cizím jazykům.

Nabídka kurzů pro školní rok 2018/2019

Od 19. 6. 2018 je možné podávat přihlášky do všech dětských skupinových kurzů:

  • angličtina pro 1. a 2. třídu: koná se na ZŠ V Remízku
  • angličtina a němčina pro starší děti/školáky: konají se v jazykové škole Threshold (Trnkovo nám.)

Pro některé skupiny z minulého pololetí je v nabídce pokračování kurzu ve stejném čase, jako jste byli zvyklí.
Noví účastníci, kteří by se chtěli připojit do pokračujicích skupin, jsou vítáni!

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Uvítáme také Vaše podněty k naší nabídce.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na shledanou!