1. třída na ZŠ V Remízku s rodilým mluvčím | Threshold

1. třída na ZŠ V Remízku s rodilým mluvčím

Harmonogram 1. pololetí:

Kurz probíhá od 24. 9. 2018 do 21. 1. 2019 včetně.

V době ředitelského volna, školních prázdnin a státních svátků lekce neprobíhají.
Lekce tedy neproběhnou v následujících termínech: 29. 10. 2018

Termíny případných náhradních lekcí: 28. 1. 2019

Minimální počet přihlášených: 4
Maximální počet přihlášených: 12

Těšíme se na vás!