Angličtina pro děti 2018/19: Divadelní kroužek | Threshold

Angličtina pro děti 2018/19: Divadelní kroužek

Nový kurz!
Harmonogram 1. pololetí:

Kurz probíhá od 14. 9. 2018 do 25. 1. 2019 včetně.

V době ředitelského volna, školních prázdnin a státních svátků lekce neprobíhají.
Lekce tedy neproběhnou v následujících termínech: 28. 9. 2018

Termíny případných náhradních lekcí: 1. 2. 2019

Divadelní kroužek v angličtině.
Vhodný pro děti od 8 do 13 let s angličtinou minimálně na úrovni A1+.

Kroužek povede rodilý mluvčí s předchozí zkušeností s výukou dramatické výchovy a hereckými zkušenostmi. Během semestru budou děti nacvičovat divadelní představení v anglickém jazyce, také veškeré přípravy na představení budou probíhat v angličtině a na závěr kurzu bude uspořádáno představení pro rodiče.

Minimální počet přihlášených: 4

Maximální počet přihlášených: 12

Pro účastníky našich jazykových kurzů z předchozího semestru: sleva 5% (tj. 3420,- Kč)

Těšíme se na vás!