Angličtina s divadlem 2020/21 (4. - 6. třída) | Threshold

Angličtina s divadlem 2020/21 (4. - 6. třída)

Bára Dočkalová učí didaktiku angličtiny na Pedagogické fakultě a specializuje se na využití postupů z divadla a dramatické výuky. Pro děti napsala za 15 let praxe už mnoho anglických divadelních her s písničkami, s nimiž pracuje podle vlastní metody act and speak. V roce 2011 získala za tento inovativní přístup titul Best Teacher of English. Nyní své texty připravuje k vydání, aby je mohli využívat i další učitelé. Pro inspiraci budou na internetu dostupná také videa z hodin s ukázkami aktivit i videa a fotografie z představení. Za tímto účelem se Bára chystá ve spolupráci s naší jazykovou školou některé ze svých divadelních her naposledy ve vlastní režii zinscenovat a zdokumentovat. Od září u nás povede kurz pro děti, jehož vyústěním bude divadelní představení. V hodinách a při představení budou pořizovány fotografie a videozáznamy.

Kurz je určen pro děti 4. až 6. tříd, účast dětí z 3. tříd po dohodě.

Proč se učit angličtinu hraním divadla?

 • Učení probíhá v konkrétních situacích, se zapojením celé osobnosti studenta (kreativita, představivost, pohyb, smysly…)
 • Nové znalosti a dovednosti jsou získávány v propojení se zážitkem, čímž se hlouběji uloží a později také snáze vybaví
 • Hra „jen jako“ nás může přenést kamkoli, dovolí nám stát se kýmkoli a zkoušet si autentickou komunikaci v bezpečném prostředí
 • Dramatické napětí podněcuje chuť a zájem dětí vstupovat do stejných situací znovu a znovu a vytváří tak skvělé podmínky pro automatizaci a zvnitřnění větných vzorců a frází
 • Závěrečné představení je pro děti jasný, srozumitelný cíl, který je často motivuje k soustředěné práci a rychlému pokroku
 • Jednání v nepřipravené situaci pomáhá odstraňovat komunikační zábrany, aktivovat pasivní znalost jazyka a pružněji reagovat
 • Drama rozvíjí týmovou spolupráci a zodpovědnost (úspěch jednoho je závislý na úspěchu ostatních a naopak)

Základní principy metody act and speak

 • Pracujeme s původními scénáři napsanými za účelem výuku angličtiny
 • Scénáře mají zajímavé zápletky, obsahují humor i napětí
 • Scénáře obsahují množství užitečných frází a větných vzorců použitelných v každodenní komunikaci
 • Nedílnou součástí divadelních her jsou originální písničky (ukázka zde: https://www.youtube.com/watch?v=Mvh1NbB0rQs)
 • Každá role je důležitá pro děj (neexistuje rozdělení na hlavní a vedlejší role)
 • Děti dostávají text postupně, s každým úsekem scénáře pracují tak, aby repliky nebo jejich části dokázaly použít i v nepřipravené komunikaci a v rozmanitých kontextech
 • Role se rozdělují až v poslední třetině procesu, do té doby zkouší všichni všechno, společně pronikají do příběhu, zkoumají postavy, improvizují
 • Na konci hrajeme dvě představení

Organizace

 • pokračování od 8. února 2020
 • V průběhu května nebo začátku června bude někdy nácvik představení probíhat i o víkendech, termíny budou upřesněny až ve druhém pololetí
 • V červnu 2021 odehrajeme dvě představení

 

Stáhnout celou galerii (zip)

Angličtina s divadlem