Mezinárodní jazykové zkoušky | Threshold

Mezinárodní jazykové zkoušky

S přípravou k mezinárodně uznávaným zkouškám má naše společnost mnohaleté zkušenosti. Někteří naši lektoři se specializují výhradně na ni, většinou v rámci cíleného firemního vzdělávání. V průběhu naší existence od roku 1995 jsme ke zkouškám připravili celou řadu studentů z firem i z řad veřejnosti. Díky pečlivému diagnostickému testování, systému předtestování a zintenzivnění výuky před zkouškou se úspěšnost našich studentů pohybuje okolo 96 %.

Složení některé z níže uvedených zkoušek je ideálním prvkem motivace ve výuce jazyka a pokroku studenta. Podle potřeby klienta a cílů výuky pomůžeme zvolit vhodný typ zkoušky, ke kterému celé studium směřuje. Nabízíme širokou škálu zkoušek pro různé jazyky, znalostní úrovně, s různou dobou platnosti i mírou mezinárodního uznání.

V ČR jsou nejznámější tyto tři mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka.

Zkoušky City and Guilds

Největší britská vzdělávací organizace City & Guilds Qualifications nabízí jazykové certifikáty City & Guilds uznávané firmami, institucemi i školami po celém světě. Zkoušky jsou zaměřené na praktický jazyk z všeobecné i obchodní angličtiny a testují všechny jazykové dovednosti: mluvení, poslech, psaní a porozumění čtenému textu ve všech jazykových úrovních A1 – C2. Jejich výhodou je větší zaměření testů na každodenní konverzační situace a zejména flexibilita termínů konání zkoušek. Threshold Training Associates je akreditovaným centrem a má oprávnění zkoušky City & Guilds vykonávat.

Podrobné informace o City and Guilds naleznete zde.

Zkouška TOEIC

Zkouška hodnotí úroveň anglického jazyka používaného v běžné komunikaci ve firemním i podnikatelském prostředí dle znalostní stupnice A1 – C1. Zkouška existuje rovněž ve verzi pro francouzštinu (TFI) a němčinu (WiDaF).

Threshold Training Associates je akreditovaným centrem s oprávněním vykonávat zkoušky TOEIC a TOEIC Bridge.

Podrobné informace o zkouškách TOEIC naleznete zde.

Cambridge ESOL Examinations

Řada zkoušek, které zahrnují obecnou (FCE, CAE), obchodní (BEC) i odbornou (ILEC, ICFE) angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace (BULATS). Jejich využití je opět celosvětové a Threshold Training Associates je certifikovaným partnerem British Council pro přípravu k těmto zkouškám.

Naše studenty ve firemních kurzech připravujeme ke zkouškám i z těchto jazyků: němčina, ruština, španělština a francouzština.