Mezinárodní jazykové zkoušky | Threshold

Mezinárodní jazykové zkoušky

S přípravou k mezinárodně uznávaným zkouškám má naše společnost mnohaleté zkušenosti. Někteří naši lektoři se specializují výhradně na ni, většinou v rámci cíleného firemního vzdělávání. V průběhu naší existence od roku 1995 jsme ke zkouškám připravili celou řadu studentů z firem i z řad veřejnosti. Díky pečlivému diagnostickému testování, systému předtestování a zintenzivnění výuky před zkouškou se úspěšnost našich studentů pohybuje okolo 96 %.

Složení některé z níže uvedených zkoušek je ideálním prvkem motivace ve výuce jazyka a pokroku studenta. Podle potřeby klienta a cílů výuky pomůžeme zvolit vhodný typ zkoušky, ke kterému celé studium směřuje. Nabízíme širokou škálu zkoušek pro různé jazyky, znalostní úrovně, s různou dobou platnosti i mírou mezinárodního uznání.

V ČR jsou nejznámější tyto tři mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka.

Zkouška TOEIC

Zkouška hodnotí úroveň anglického jazyka používaného v běžné komunikaci ve firemním i podnikatelském prostředí dle znalostní stupnice A1 – C1. Zkouška existuje rovněž ve verzi pro francouzštinu (TFI) a němčinu (WiDaF).

Threshold Training Associates je akreditovaným centrem s oprávněním vykonávat zkoušky TOEIC a TOEIC Bridge.

Podrobné informace o zkouškách TOEIC naleznete zde.

Cambridge ESOL Examinations

Řada zkoušek, které zahrnují obecnou (FCE, CAE), obchodní (BEC) i odbornou (ILEC, ICFE) angličtinu stejně jako zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace (BULATS). Jejich využití je opět celosvětové.

Zkoušky Euroexam

Euroexam International unites the expertise of communicative language teaching with the ‘can-do’ criteria of the Common European Framework and has designed language exams which promote real-world communicative skills.

Mezinárodní zkoušky z dalších jazyků

Naše studenty ve firemních kurzech připravujeme ke zkouškám i z těchto jazyků: němčina, ruština, španělština a francouzština.