Cambridgeské zkoušky - obecný jazyk | Threshold

Cambridgeské zkoušky - obecný jazyk

Cambridgeské zkoušky začínají studenty zkoušet na jazykové úrovni A2 a končí jazykovou úrovní C2. Pro každou jazykovou úroveň je samostatně vytvořená zkouška testující znalosti v oblastech čtení, psaní, poslech a porozumění, mluvení a vyšší úrovně pokročilosti navíc obsahují část užití anglického jazyka.

KET (Key English Test) Key (level 1)

 Zkouška KET je zkouška určena začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny a dále postupovat ve studiu k vyšším úrovním.

Obsah zkoušky:           

 • čtení & psaní (1 hodina a 10 minut)
 • poslech (přibližně 30 minut)
 • mluvení (do 10 minut ve dvojici kandidátů)

PET (Preliminary English Test) Preliminary (level 2)

Zkouška testuje čtyři jazykové dovednosti asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky FCE. Uchazeč na tomto znalostním stupni by měl být schopen jazykově zvládnout řadu každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny. Předpokládá se použití anglického jazyka jak v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny, tak i cizinci.

Obsah zkoušky:           

 • čtení & psaní (1 hodina a 30 minut)
 • poslech (přibližně 40 minut)
 • mluvení (10 až 12 minut ve dvojici kandidátů)

FCE (First Certificate in English) First (level 3)

FCE má široké uplatnění v oblasti obchodu, podnikání i průmyslu. Absolvent ovládá všechny jazykové dovednosti a hovoří anglicky plynně. Příprava na tuto ve světě nejrozšířenější zkoušku předpokládá přibližně 500 - 600 hodin studia. FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge. Jedná se o úroveň "Upper-Intermediate" a vyžaduje znalost všech jazykových schopností.

Obsah zkoušky:           

 • čtení (1 hodina)
 • psaní (1 hodina a 20 minut)
 • užití anglického jazyka (45 minut)
 • poslech (přibližně 40 minut)
 • mluvení (přibližně 14 minut)

CAE (Certificate in Advanced English) Advanced (level 4)

Úspěšné složení této zkoušky vyžaduje velmi dobrou znalost angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka téměř ve všech situacích. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v anglickém jazyce.

Obsah zkoušky:           

 • čtení (1 hodina a 15 minut)
 • psaní (1 hodina a 30 minut)
 • užití anglického jazyka (1 hodina)
 • poslech (cca. 40 minut)
 • mluvení (15 minut)

CPE (Certificate of Proficiency in English) Proficiency (level 5)

Nejvyšší stupeň zvládnutí anglického jazyka a jeho systému. Certifikát umožňuje studium a postgraduální studium na kterékoli britské či jiné zahraniční univerzitě, neboť svědčí o zvládnutí nejvyššího kritéria jazykové odbornosti. Je uznáván všemi obchodními a vzdělávacími institucemi v Británii i jiných zemích.

Obsah zkoušky:           

 • čtení (1 hodina a 30 minut)
 • kompozice (1 hodina a 30 minut)
 • užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)
 • poslech (cca. 40 minut)
 • rozhovor (v průměru 19 minut)
 • poslech (cca. 40 minut)
 • rozhovor (v průměru 19 minut)