Zkouška TOEIC | Threshold

Zkouška TOEIC

Threshold Training Associates s.r.o. (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem mezinárodně uznávané zkoušky TOEIC (Test of English for International Communications).

Mezinárodní zkouška TOEIC a její další verze TOEIC Bridge je vytvořena americkou společností ETS, která má zastoupení i v České republice.

TTA v roce 2016 služby spojené se zkouškou TOEIC nabízí pouze pro uzavřené skupiny (obvykle firemní), nikoli bohužel pro skupiny otevřené (individuální zájemce z řad veřejnosti).
Děkujeme za pochopení.
Seznam jiných akreditovaných zkouškových center, která nabízejí zkouškové termíny otevřené veřejnosti, naleznete na stránkách ETS zde.

TOEIC testuje úroveň anglického jazyka používaného v běžné komunikaci ve firemním a podnikatelském prostředí. Otázky jsou založené na reálných situacích a případech z praxe.

Zkouška má formát auditového testu, kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají shodný test. K hodnocení se používá bodové skóre. Absolvent po vykonání zkoušky obdrží detailní hodnocení ověřených dovedností a dosaženého výsledku. Certifikát o složení zkoušky je absolventovi vydán na vyžádání.

Zkouška TOEIC je vhodným nástrojem pro motivaci zaměstnanců nebo měření efektivity výuky.

Druhy zkoušek TOEIC (fungující jako odkaz na danou zkoušku)

            TOEIC Listening and Reading

 • bodové hodnocení v rozsahu 10 – 990 bodů se převádí na znalostní úroveň, která odpovídá ERR

            TOEIC Speaking and Writting

 • bodové hodnocení v rozsahu 0 – 400 bodů se převádí na znalostní úroveň, která odpovídá ERR

            TOEIC Bridge

Charakteristika zkoušky

 • mezinárodní zkouška zaměřená na angličtinu ve firemním prostředí
 • uznávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • testované dovednosti: poslech, čtení
 • forma testu – písemná (v papírové podobě)
 • zařazení do 5 úrovní dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR): A1 – C1
 • příprava na zkoušku komunikativní metodou „živým“ jazykem a dle standardních učebních materiálů s využitím vzorových testů
 • nezávislé hodnocení akreditovanými zkoušejícími v evropské pobočce ETS

Výhody zkoušek

 • spolehlivý a rychlý způsob důkladného ověření jazykových schopnosti
 • stanovením cíle studia se zvýší motivace studentů ke studiu jazyka
 • důraz na praktické využití jazyka
 • přesné zařazení do znalostní úrovně díky širokému rozpětí stupnice
 • měřitelný pokrok výuky u každého zaměstnance
 • snadná organizace – zkoušku skládají všechny znalostní pokročilosti najednou
 • rychlé zpracování, report o dosaženém výsledku do 3 týdnů
 • zkoušky lze skládat v prostorách klienta i v naší škole
 • flexibilní termíny zkoušek pro firemní klientelu
 • možnost provedení zkoušky nanečisto – více zde.

Zkoušky se hodnotí dle získaných bodů, které se převádějí na znalostní úroveň odpovídající Evropskému referenčnímu rámci. Hodnocení jednotlivých zkoušek a tabulku bodů dle znalostní úrovně naleznete zde.

Uznávání zkoušky

Zkoušky TOEIC uznává více než 10 000 společností na celém světě jako doklad znalosti angličtiny z firemního prostředí k ověřování pokroku a přípravě studentů pro práci v mezinárodním prostředí.

Např.: Deutche Bank, France Telekom, Renault, Toyota, KPMG, Shell, Unilever, LF Electronic, Coca-Cola a další.

Ceník zkoušek TOEICzde.