TOEIC Listening and Reading | Threshold

TOEIC Listening and Reading

Zkouška TOEIC je zkouškou z anglického jazyka, který reaguje na potřebu zaměstnavatelů na potřebu certifikace pokročilosti. Je hojně využíván k jazykovým auditům ve firmách, ale také soukromými subjekty, jako doklad dosažené pokročilosti.

Jedná se o certifikát uznávána více než 14 000 globálními firmami a korporacemi, tudíž se může stát nedílnou součástí Vašeho CV.

Zkoušku je možno složit kdykoli v individuálních (ve firmách), či veřejných termínech (u nás v jazykové škole) a výsledky zkoušky student obdrží již do 24 hodin od zkoušky.

TOEIC Listening and Reading jsou ekvivalentem složení zkoušky nebo zápočtu na českých a zahraničních univerzitách.

Test je ohodnocen bodovou škálou od 10 do 990 bodů a na základě dosaženého bodového skóre je studentovi přidělena jazyková úroveň a vystaven certifikát pro danou úroveň.

Tato varianta zkoušky probíhá v učebně, odpovědi se vyplňují tužkou do odpovědního formuláře.

Listening

  •  popis fotografie
  • situace: otázka - odpověď
  • 10 rozhovorů, 3 otázky ke každému
  • 10 výroků, 3 otázky ke každému

Tato část zkoušky obsahuje 100 otázek, je na ni vyhrazeno 45 minut.

Reading

  • doplňování vět
  • spojování faktů a informací, doplnění textů
  • porozumění textu, otázky k jednotlivým textům, otázky ke dvěma souvisejícím textům

Tato část zkoušky obsahuje 100 otázek, je na ni vyhrazeno 75 minut.

Hodnocení zkoušek TOEIC a zařazení do příslušné jazykové úrovně najdete zde.

Ceník zkoušek naleznete zde.