Formát zkoušky TOEIC Bridge | Threshold

Formát zkoušky TOEIC Bridge

TOEIC Bridge je certifikátem ze všeobecné angličtiny pro začátečníky. Jedná se o zkoušku rozdělenou na dvě části. Nejprve je testováno porozumění poslechu a potom porozumění čtenému textu. Tato zkouška měří znalost na úrovních A1 až B1 (podle měřítka CEF). Jedná se o obdobu klasické zkoušky TOEIC, která je uzpůsobená pro studenty s nižší pokročilostí a netestuje ani mluvený ani písemný projev studenta. Celková bodová škála se pohybude od 20 do 170 bodů a dle dosaženého bodového skóre je hodnocena studentova jazyková úroveň.

Zkouškou TOEIC Bridge lze ověřit dosavadní získané znalosti studenta, kvalitu výuky a opírá se o souvislosti čerpané ze života.

Zkouška TOEIC Bridge obsahuje dvě části - Listening and Reading

Listening

  • popis fotografií
  • odpovídání na otázky
  • výběr z možností (krátké audio rozhovory)

Tato část zkoušky obsahuje 50 otázek, je na ni vyhrazeno 25 minut.

Reading

  • doplňování slov
  • porozumění textu

Tato část zkoušky obsahuje 50 otázek, je na ni vyhrazeno 35 minut.

 

Hodnocení zkoušek TOEIC a zařazení do příslušné jazykové úrovně najdete zde.

Ceník zkoušek naleznete zde.