Jazyková škola, kterou si zamilujete

Naším posláním je poskytovat konzistentní, dlouhodobé a vysoce kvalitní jazykové služby všem našim studentům.

Soukroma vyuka threshold 2
Let zkušeností
0 +
Vyučovaných jazyků
0 +
Hodin měsíčně
0 +
Firemních klientů
0 +

Profil společnosti

„Jazykovou školu Threshold Training Associates jsem založila hned po absolvování magisterského studia anglistiky a bohemistiky na FFUK v roce 1995, společně s britským obchodním partnerem. Jméno školy odráží tehdejší záměr partnera zůstat v kontaktu s Anglií a angličtinou a mojí potřebu vnést do názvu i podnikání český rozměr, což se mi podařilo ve formě legendy o založení Prahy. 

Od r. 2005 vedeme Threshold s manželem. Společně s naším týmem věnujeme škole hodně času a energie a velmi si ceníme našeho dobrého jména u klientů, lektorů i u konkurence.“

Zaměřujeme se především na firemní klientelu, ale vyučujeme rovněž v kurzech pro veřejnost. Specializujeme se na výuku všeobecného, akademického, obchodního a profesního jazyka.

Nabídka našich kurzů a služeb vychází z požadavků a potřeb klientů a navrhujeme takové vzdělávací programy, které motivují studenty k dosažení výsledků a zaručují rychlý posun ve výuce.

Starat se o vás bude náš profesionální tým, jehož cílem je váš pokrok, spokojenost a prvotřídní zážitek z lekcí.

Mezi našimi zákazníky je mnoho prestižních společností, menších, středních i těch velkých, pro které často jako výhradní školitel flexibilně zajišťujeme služby s celorepublikovým pokrytím. Dlouhodobá spolupráce s řadou z nich je potvrzením naší kvality.

Naším posláním je poskytovat konzistentní, dlouhodobé a vysoce kvalitní jazykové služby všem našim studentům. Být respektovaným partnerem pro naše klienty a důvěryhodným a vyhledávaným zaměstnavatelem pro učitele. Spolupracovat, pokud je to možné, s dalšími jazykovými školami, abychom zlepšili kvalitu naší práce a zvýšili status naší profese.

Věříme, že znalosti získané v jazykové škole Threshold jsou obohacením života našich studentů a přispívají k postupu v jejich profesní kariéře

Nezapomeňte, že stejně jako u většiny vědomostí, je důležité získané znalosti cizího jazyka používat, nebo o ně přijdete.

S úctou Mgr. Jitka Blažková, ředitelka školy

Kurzy a další produkty zakoupíte v našem e-shopu!

u237 2

Legenda o Thresholdu

„Threshold znamená v angličtině práh. Práh je počátek i konec, prahy překonáváme v průběhu celého života, nejen když vcházíme do našeho obydlí. Práh byl to první, co lidská ruka vytesala v lesnaté kotlině obklopené vrchy, a podle čeho nazvala družina kněžny Libuše nové sídelní město Prahou. Překročit pomyslný práh vždy znamená přecházet z jednoho světa do druhého, překonat minulost a přiblížit se svým cílům. Pouhé rozhodnutí překročit svůj pomyslný práh je mnohdy těžší než samotný čin.“

Pomáháme našim studentům překračovat pomyslné prahy jazykového vzdělávání a rádi nabídneme rámě i vám. Překročte náš práh, stačí chtít.

Akreditace

Certifikace a akreditace jsou zárukou kvalitního servisu pro klienty a potvrzením profesionální úrovně jazykového vzdělávání a poradenství.

Certifikované školy musí prokázat kvalitu výukových programů, vysokou kvalifikaci lektorského týmu a zajištění dostatečného odborného i technického zázemí pro učitele i studenty.

Threshold se pyšní několika certifikáty a akreditacemi s mezinárodní platností, které jsou vizitkou naší profesionality a kvality.

u242 removebg preview
eaquals accredited 140

EAQUALS je mezinárodní členská asociace, která podporuje excelenci v jazykovém vzdělávání na celém světě. Její členové – organizace a instituce zabývající se výukou a studiem všech jazyků – usilují o nejvyšší standardy. Je uznávanou autoritou v oblasti akreditace a zajišťování kvality; organizace spravuje svůj vlastní akreditační systém a navrhuje systémy pro ostatní. Prostřednictvím pevných vzdělávacích principů a hodnot se Eaquals snaží stát se vedoucím profesním sdružením pro jazykové vzdělávání na celém světě.

www.eaquals.org

Asociace jazykových škola

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol. Zakládá si na tom, že členové poskytují svým klientům kvalitní a profesionální jazykové služby.

AJŠ vznikla v roce 2015 sloučením ACERT – Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA – Asociace jazykových škol a agentur ČR. V současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice. Smyslem asociace je mimo jiné i úsilí vnést do obchodního prostředí jazykových služeb etický rozměr. Proto Etický kodex člena zavazuje členské školy k zodpovědnému jednání a chování vůči klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům.

Asociace jazykových škol je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services), což je mezinárodní asociace sdružující organizace a instituce zabývající se jazykovým vzděláváním.

www.asociacejs.cz

Authorized test center

Threshold je akreditovaným zkušebním centrem mezinárodně uznávané zkoušky TOEIC® (Test of English for International Communication). Testuje úroveň anglického jazyka používaného v běžné komunikaci ve firemním a podnikatelském prostředí dle znalostní stupnice A1 – C1. Existuje rovněž ve verzi pro francouzštinu (TFI) a němčinu (WiDaF).

www.etsglobal.org/cz/en

agency approved

IALC je mezinárodní nezisková asociace, která od roku 1983 akredituje nezávislá jazyková centra, která vyučují jazyk své země.

Jazykové školy IALC mají zaručenou kvalitu a jsou butikové a poskytují zaručenou profesionalitu, osobní přístup a výjimečný zážitek z výuky.

euroexam

Jsme akreditovaným testovacím centrem mezinárodně uznávaných zkoušek Euroexams, obecné a obchodní angličtiny. Zkoušky jsou praktické, zaměřené na komunikaci a využití jazyka v praxi. Testují mluvení, poslech, psaní a porozumění čtenému textu na šesti znalostních úrovních dle ERR (A1-C2).

www.euroexam.org/en

Rozšiřujeme náš tým a hledáme nové posily!

Náš tým

jitak fotka

Mgr. Jitka Blažková

Ředitelka / Director

láďa fotka

Ladislav Blažek

Ředitel / Director

martina fotka

Martina Zdichyncová

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Mgr. Jana Pírková

Zástupkyně ředitele na mateřské / Deputy Director on maternity leave

Ai profilová fotka

Ing. Jitka Lemfeld Marková

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

jana fotka

Jana Krueger

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Zuzana Maťková

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Mgr. Iva Charouzková

Metodička / Director of Studies

jitak fotka

Mgr. Jitka Blažková

Ředitelka / Director

láďa fotka

Ladislav Blažek

Ředitel / Director

Ai profilová fotka

Mgr. Jana Pírková

Zástupkyně ředitele na mateřské / Deputy Director on maternity leave

martina fotka

Martina Zdichyncová

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Ing. Jitka Lemfeld Marková

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

jana fotka

Jana Krueger

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Zuzana Maťková

Koordinátorka kurzů / Course Coordinator

Ai profilová fotka

Mgr. Iva Charouzková

Metodička / Director of Studies

lektorsky tym 03 removebg preview

Lektorský tým

… Zkušení a kvalifikovaní lektoři jsou předpokladem úspěšné jazykové výuky.

Disponujeme týmem cca 200 profesionálních lektorů, kterým pokrýváme území celé České republiky. Můžeme tak lépe a snáze vyhovět vašim požadavkům na prezenční výuku ve všech regionech ČR. Všichni lektoři rovněž vyučují online prostřednictvím různých platforem.

Naši lektoři při přijetí procházejí náročným třífázovým výběrovým řízením, ve kterém musí prokázat požadovanou odbornou kvalifikaci, praxi a osobnostní předpoklady. Při jejich výběru spolupracujeme i s katedrami jazyků vysokých škol.

Přijímací řízení

Kvalifikace lektorů

Další vzdělávání lektorů

Kontrola kvality služeb

Přijímací řízení

U lektorských pozic se přijímací řízení sestává ze tří částí, během kterých musí lektor prokázat požadovanou kvalifikaci a praxi:

  • osobní pohovor v anglickém, českém nebo jiném cizím jazyce
  • ukázková hodina (15 – 20 minut)
  • gramaticko-metodologický test


Kromě profesních kvalit očekáváme od všech nšich kolegů spolehlivost, příjemné a profesionální vystupování, nadšení pro jazyk a jeho výuku, tvořivost a snahu vyjít klientovi vstříc.

Na oplátku nabízíme přátelskou a tvůrčí atmosféru rodinné firmy, férové jednání, vynikající zázemí, rozsáhlou knihovnu včetně materiálů v elektronické podobě, metodickou podporu a možnosti dalšího profesního vzdělávání.

vyber lektoru 03 removebg preview
reference klientu 03 removebg preview

Reference

… Rodina? Ale kdepak, to jsou naši klienti.

O dosavadní práci Thresholdu vypovídají reference našich klientů. Níže uvádíme společnosti, které využívají nebo využívali našich služeb v rámci celofiremního jazykového vzdělávání. Věříme, že si učiníte lepší představu o rozmanitosti našich projektů a poskytovaném jazykovém vzdělávání pro klienty z různých oborů.

Konkrétní seznam firem Vám na vyžádání rádi zašleme.

Hana Ha.
Hana Ha.
2022-09-01
Syn se zúčastnil příměstského tábora s angličtinou a loutkami a byl nadšený. Příští rok ho prý musíme přihlásit zas.
Dana Hajna
Dana Hajna
2022-08-29
Děti se opakovaně účastní letních kempu, je to Aj zábavnou formou.
Jaroslava Rozbrojová
Jaroslava Rozbrojová
2022-07-25
Dcera letos absolvovala příměstský tábor, ačkoliv se příliš na příměšťák s angličtinou netěšila, ihned po prvním dnu jásala a byla nadšená. Celý týden byl intenzivní s angličtinou, vymýšlením filmu, který natáčeli společně s lektorem, výlety i sportovním odreagováním. 12leté dceři se zvedlo sebevědomí, protože dokázala celý den hovořit s lektorem. Sešla se i fajn skupinka dětí, takže jsou již domluvení, že příští rok se zde opět potkají. Mnohokrát děkuji za vstřícné, rodinné a pečující prostředí. Vřele všem rodičům doporučuji.
Hana Randušková
Hana Randušková
2022-07-24
Syn byl spokojený (což je u teenegera úspěch), strávil pohodový týden plný angličtiny s rodilými mluvčími a také spoustou netradičních sportovních her jako kick ball, discgolf, kroket, Vikingskou hru kubb, ringo, dodge ball (americká verze vybíjené, která se hraje až s 6 míči), cornhole, squares (čtverce) aj. Určitě se za rok vrátíme. Díky.
Ondrej Beam
Ondrej Beam
2022-07-24
Přihlásili jsme naší dceru na letní kemp a byla moc spokojená. Ale tím to nekončí - všimli jsme si, že získala jistotu při komunikaci s anglicky mluvícími kamarády, tak že za nás maximální spokojenost. Doporučujeme! 👍
Erika Štěpanovská
Erika Štěpanovská
2022-07-24
Školu nemohu jinak, než 100% doporučit! Syn chodí od 1.tř. s rodilým mluvčím a jsou vidět pokroky. Letos ze zúčastnil příměstského kempu a byl nadšený, netradiční hry a sporty ho bavili a za týden bylo vidět, jak pokročil s angličtinou zase o kus dále. Děkujeme moc a určitě se těšíme na příště 👍
Martin Dobšovič
Martin Dobšovič
2022-07-15
Chodím sem 1 rok a musím přiznat že je to super. Lektoři jsou příjemní a protože jsou to rodilý mluvčí bavíme se jen anglicky. Dávám 5 hvězdiček protože nemůžu jako teenager být spokojenější k nám jako k těm starším se chovají jako k sobě rovnými a ne jako k 5 letým dětem budu jezdit do té doby dokud budu moct
Randuška
Randuška
2022-07-15
Super aktivity doporučuji všem 👍👍👍👍👍

Kurzy a další produkty zakoupíte v našem e-shopu!

Připraveni překročit práh? Neváhejte nás kontaktovat.

Náš tým je vám plně k dispozici! Máte-li otázku ke kurzům, výuce nebo našim produktům, napište nám a my vás budeme co nejdříve kontaktovat s odpovědí.


Eaquals accredited
Asociace jazykových škola
agency approved
Toeic logo

Našlapané letní kempy s angličtinou pro děti!

5 tématických příměstských táborů s angličtinou, stačí si vybrat! Skvělí lektoři, zábava, komunikace, pohyb, hry.

Využijte kombinace slevy od nás a NOVĚ i příspěvku až
800 Kč/dítě od Aktivního města (Praha 5,6,17)

Volné termíny s omezenou kapacitou
od 5 590 Kč
0