Akreditace | Threshold

Akreditace

Certifikace a akreditace jsou zárukou kvalitního servisu pro klienty a potvrzením profesionální úrovně jazykového vzdělávání a poradenství.

Certifikované školy musí prokázat kvalitu výukových programů, vysokou kvalifikaci lektorského týmu a zajištění dostatečného odborného i technického zázemí pro učitele i studenty. 

Threshold se pyšní několika certifikáty a akreditacemi s mezinárodní platností, které jsou vizitkou naší profesionality a kvality.

AJŠ - Asociace jazykových škol

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol. Zakládá si na tom, že členové poskytují svým klientům kvalitní a profesionální jazykové služby.

AJŠ vznikla v roce 2015 sloučením ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR. V současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice.

Každý člen asociace se řídí Kodexem kvality. Školy se tak zavazují k dodržování základních zásad kvalitní výuky cizích jazyků.

Smyslem asociace je mimo jiné i úsilí vnést do obchodního prostředí jazykových služeb etický rozměr. Proto Etický kodex člena zavazuje členské školy k zodpovědnému jednání a chování vůči klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům.

Asociace jazykových škol je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services), což je mezinárodní asociace sdružující organizace a instituce zabývající se jazykovým vzděláváním.

Více o asociaci naleznete na webových stránkách www.asociacejs.cz.

Mezinárodní zkouška TOEIC

Threshold je akreditovaným zkušebním centrem mezinárodně uznávané zkoušky TOEIC® (Test of English for International Communication). Testuje úroveň anglického jazyka používaného v běžné komunikaci ve firemním a podnikatelském prostředí dle znalostní stupnice A1 - C1. Existuje rovněž ve verzi pro francouzštinu (TFI) a němčinu (WiDaF).

Více informací o mezinárodní zkoušce TOEIC naleznete zde.

Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka

Threshold je certifikovaným partnerem Akcent International House pro přípravu ke Cambridgeským zkouškám.