AJŠ - Asociace jazykových škol | Threshold

AJŠ - Asociace jazykových škol

AJŠ - Asociace jazykových škol

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol. Zakládá si na tom, že členové poskytují svým klientům kvalitní a profesionální jazykové služby.

AJŠ vznikla v roce 2015 sloučením ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR. V současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice.

Každý člen asociace se řídí Kodexem kvality. Školy se tak zavazují k dodržování základních zásad kvalitní výuky cizích jazyků.

Smyslem asociace je mimo jiné i úsilí vnést do obchodního prostředí jazykových služeb etický rozměr. Proto Etický kodex člena zavazuje členské školy k zodpovědnému jednání a chování vůči klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům.

Asociace jazykových škol je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services), což je mezinárodní asociace sdružující organizace a instituce zabývající se jazykovým vzděláváním.

Více o asociaci naleznete na webových stránkách www.asociacejs.cz.