Lektorský tým | Threshold

Lektorský tým

…….naše záruka úspěchu jazykové výuky.

Disponujeme týmem cca 200 lektorů, kterým pokrýváme území celé České republiky. Můžeme tak lépe a snáze vyhovět vašim požadavkům na výuku v regionálních pobočkách. Naši lektoři při přijetí procházejí třífázovým náročným výběrovým řízením, ve kterém musí prokázat požadovanou odbornou kvalifikaci, praxi a osobnostní předpoklady. Při jejich výběru spolupracujeme i s katedrami jazyků vysokých škol.

Výběr lektorů – třífázové výběrové řízení

 • vstupní pohovor
 • ukázková hodina
 • specializovaný lektorský test

Kvalifikace lektorů

 • čeští lektoři: VŠ diplom z jazyka – FFUK, PedUK, VŠ diplom + jazyková zkouška na úrovni C1 nebo C2
 • rodilí mluvčí: VŠ diplom z jazyka; VŠ diplom + certifikát pro výuku cizího jazyka – TEFL, CELTA, DELTA apod.

U všech lektorů je předpokladem profesionální přístup a vystupování, bereme v úvahu i délku praxe.

Další vzdělávání lektorů

 • pravidelné tématické workshopy
 • externí jazykové semináře
 • konference
 • webináře

Kontrola kvality práce lektorů

 • zpětná vazba od studentů a personalistů
 • hospitace
 • zpětná vazba z průzkumů spokojenosti
 • pravidelná zpětná vazba od lektorů